Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Automatické písmo-REIKI-Výklad mariášových karet

 
 
 
Automatické písmo (channeling) ...                              
 
 
 

 
Automatická kresba a písmo je schopnost napojení na "tok informací" z vyšších sfér. Člověk mající tento dar je pouze kanálem pro tok těchto informací. Tyto pouze zprostředkovává, ale nijak neovlivňuje.

 

  Automatická kresba a písmo je samovolný pohyb tužky jedním tahem po papíře. Ruka přitom není vedena našimi myšlenkami. Je napojena na Zdroj Univerza, ze kterého můžeme čerpat všechny informace. Díky tomu máme možnost lépe porozumět životu, řešit problematické situace, odpovědět na otázky týkající se např. soukromého života, blízkých osob, vztahů, povolání nebo zdraví.
 
  Pomocí automatického písma je možné pokládat otázky v oblastech, které nás zajímají a získat tak cenné informace,které nám můžou pomoci při naší cestě životem.
 
Ptát se můžeme na:
 
 
na vztahy         (manželské,partnerské,kamarádské...)
                             př. co mi tento vztah přinese ? co mi může ještě nabídnout ?
                                  známe se z minulého života ? pokud ano, jaký je důvod nynějšího setkání ?
                                  proč si nerozumíme ? Jak správně postupovat v řešení partnerských problémů?
povolání            (nejvhodnější a jak by se nám v něm dařilo)
                             př. co můžu očekávat po pracovní stránce ? ocení mou práci nadřízení ?
                                  která má vlastnost mi brání v profesním postupu ? mám přijmout toto pracovní místo ?
                                  jaké mám předpoklady pro určitou nabídku pracovního místa ?
                               
na sebe               (soukromý život)
                              př. co bych v tuto chvíli měl/a řešit ? která vlastnost mě brzdí,
                                   abych prožíval/a  spokojený soukromý život?
                                   proč se cítím špatně ? Jaký je smysl mého života, čeho mám dosáhnou,
                                   o co usilovat, co změnit?
                             
 
na děti                (př. co mi radí Universum ohledně výchovy aj.)
 
finance                (př. jak vypadá má budoucnost s ohledem na finance? jaké mám vyhlídky pokud se pokusím o ......?
 
zdravotní stav   (jaký je současný zdravotní stav)
 
poselství           jaké poselství nebo radu má v tuto chvíli pro mou osobu duchovní průvodce
                             ( světelná bytost, anděl, archanděl ) který mě životem provází ?
 
 
 
 
Ukázka automatického písma
 
 
      
 
      
 
 
 
 
 
 
                              Akašická kronika
 
 
 Akašickou kroniku můžeme chápat jako souhrn všech minulých, přítomných a budoucích činů, myšlenek i všech zkušeností všech živých bytostí. Akašická kronika ovšem není pouze obrovskou úložnou informací, ale má nepřetržitý vliv na náš každodenní život, neboť nás neustále ovlivňuje. Akašická kronika je společná pro všechny živé bytosti a veškerou existenci.

Záznamy z Akasha se objevují pod různými názvy, jako například „Kniha života“, „Kosmické vědomí“, „Univerzální vědomí“ či „Záznamy duše“.

Je to univerzální systém archivování, který průběžně zaznamenává myšlenky, slova a události.

Jsou v něm ukryty záznamy všech dovedností a znalostí.

Ačkoliv tyto záznamy mnoho lidí při vstupu do akášických záznamů vidí v podobě skutečných knih či svitků, jedná se ve skutečnosti o energetické frekvence.

Tato energetická frekvence je schopna se přeměnit do takových obrazů, forem a symbolů,  jimž lidská  mysl může  porozumět.

Cílem „čtení“ akášických záznamů je zajistit si cenné informace, na jejichž základě můžete prožít plnější, hodnotnější život. Získané informace vám mohou pomoci obohatit  váš osobní vývoj a stejně tak vývoj duchovní.

 

                                                        Akasicka kronika
 
 
 
 
 
.
TOPlist