Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Automatické písmo-REIKI-Výklad mariášových karet

 

          SHAMBALLA                           

 

                                   

 

Energie Shamballa 1024 (Shambhala) nazýváme multidimenzionální – celistvé léčení. Jde o sloučení několika typů energií:
 

  • Univerzální životní energie
  • Energie Světla a Lásky v našem duchovním srdci
  • Energie na nebe vzatých Mistrů a Vyšších planetárních energetických forem


Lidstvo ve svém vývoji má možnost se setkávat se stále vyššími energiemi, jejichž využití ale závisí na mnoha faktorech. Tím nejdůležitějším je otevření „duchovního srdce“, dalším rozhodujícím faktorem je čistá, kontrolovaná mysl.
Shamballa 1024 je silou čisté lásky. Začínáme rozumět a cítit, že nám synchronicita ukazuje, že všechno je spolu propojeno. Tím dostáváme hluboké poznání o dalších částech jak nás samotných, tak ostatních lidí – všude je potřebná láska, léčení a integrita. Shamballa 1024 nám pomůže milovat, léčit a integrovat nás takové, jací jsme. Toto nové pochopení nás otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení, práce s našimi průvodci, andělskými energiemi a vyššími duchovními pomocníky, kteří nám chtějí pomáhat, pokud je o to požádáme. Předpokladem je též, že jsou naše duchovní srdce a mysl naplněny láskou. Otevíráme se hluboké lásce k planetě Zemi a smyslu pro partnerství. Shamballa je nazývána multidimenzionální, protože celistvost znamená léčení nás samotných v různých úrovních reality – vědomé, nevědomé i podvědomé, ale i části energií naší duše v různých dimenzích. Vyvážením všech našich polarit lze dosáhnout vzestupu vědomí, lásky, harmonie.
Systém Shamballa 1024 obsahuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech a jsou předávány telepaticky do aury žáka prostřednictvím čtyř zasvěcení. Systém je určen zejména k léčení všem lidem.
Po zasvěcení do energie Shamballa 1024 získáváme možnost užívat paprsky 7 vibrací a tím pomáhat sobě jakož i jiným lidem zvládnout všech 7 lekcí života na této Zemi, čím se náše životy a jejich každodenní prožívání mění k lepšímu.


1. Modrý paprsek - síla moci a vůle - Mistr El Morya
Napojením na vibrace modrého paprsku a vysláním prosby o pomoc mistru El Moryiovi získáme podporu v rozvoji naší duchovní moci a vůle, k udržení a síle naší víry. Pomocí modrého paprsku boží moci a vůle můžeme i my pomoci k tomu, aby na Zemi ubývala nemorálnost, nedostatek lásky a dobré vůle. Modrý paprsek pomáhá také přijmout a uvést do života nové myšlení.
Prosbu o pomoc k modrému paprsku posilujeme též sebedůvěru, důvěru, boj proti strachu a projevům ega.

2. Zlatý paprsek - síla moudrosti a porozumění - Mistr Kuthumi
a energie zlatého paprsku pomáhají lidem rozvíjet v sobě moudrost, trpělivost a osvícenost… Moudrost - úplná a všeobsahující pravda, je všemocné myšlení obsaženo v univerzálním kosmickém myšlení. Největší lekce pro člověka na Zemi je naučit se a dávat najevo úctu a respekt k životu a ve svém nitru rozšiřovat tuto bezpodmínečnou lásku. Když si člověk postupně osvojuje a chápe tuto nejvyšší lekci svého života, s jeho pochopením roste trpělivost a tolerance a s tolerancí roste láska, duchovní srdce člověka se tím otevírá.
Vědomé užívání slov já jsem je odrazem opravdové moudrosti, čím je člověk moudřejší, tím klidnější a tišší je jeho řeč a užívání jeho výřečného intelektu.
Kdo univerzální pravdu duchovně přijímá, může jí pak šířit dál mezi ostatní lidi. S láskou a trpělivostí ke všem. Pomocí energie zlatého paprsku a mistra Kuthumi je poskytována také podpora všem budoucím učitelům lidstva. Mistr Kuthumi pomáhá člověku objevit v sobě moc světla, aby se tento mohl stát mistrem energií a byl schopen své zkušenosti předávat jiným.

3. Růžový paprsek - bezpodmínečná všeobjímající láska - Mistryně lady Rowena
Láska, útěcha, naděje, pokoj a mír - to jsou vlastnosti zakotvené v růžovém paprsku. Pomocí růžového paprsku je z vesmíru do vědomí a pocitů lidí neustále směřována láska. Člověk se má naučit tuto lásku přijímat a transformovat ji do svých pocitů, citů, slov, jednání, myšlení a dále ji za všech okolností svým způsobem jednání šířit dál mezi lidi. O pomoc růžového paprsku můžeme požádat k síle chápat a bez záště a hněvu přijímat lidi jací jsou, otevírá v našich srdcích prostor k odpuštění všeho a všem jež nám v životě způsobili bt a nahromadění hněv. Bez odpuštění nemůže existovat žádný pocit zdraví a žádné stálé zdraví pokud naše srdce není schopno všem odpustit a hněv nahradit láskou. Lekce růžového paprsku jsou láska a tolerance.
O pomoc růžového paprsku můžeme též požádat když nás sužuje stín izolace, oddělení, manipulace, roztržitost, nepraktičnost.

4. Bílý paprsek - vzestup a čistota - Mistr Serapis Bey
Energie bílého paprsku je mostem mezi vnitřní říší dokonalosti a vnější říší forem. Obsahuje neposkvrněný boží plán, bělost čistoty a vzkříšení, také hojnost všeho co si přejeme, co chceme a co si vizualizujeme. Přináší světlo do vědomí, podporu a prostor k rozvinutí spirituality, k vývoji vědomí, změně v procesu myšlení aby se opět dostalo na úroveň čistého duchovního stavu, přináší též podporu k poznání a uplatňování vlastní pozemské síly, čím podporuje tok energie i čakry. Lekci bílého paprsku je rozšiřovat své světlo, až se projeví v každé naší činnosti a životní zkušenosti také na venek.
S prosbou na mistra Serapis Beye se obracíme i tehdy jestliže se v našem životě vyskytnou těžko řešitelné situace, negativní situace, negativní pocity, nedůvěra v sebe sama, obavy, lenost, selhávání, trýzeň, a jakékoliv strádání až po finanční trýzeň. Silou bílého paprsku jsou pak zvyšovány vibrace člověka, do jeho vědomí a éterického těla jsou vnášeny pozitivní pocity a představy, které jsou pak spontánně realizovány.

5. Zelený paprsek - universální pravda léčení - Mistr Hilarion
Energie zeleného paprsku pomáhá člověku rozpoznat svou vlastní cestu, místo a úkol v životě. Posiluje spojení s vyšším já a s vyšší úrovní vědomí. Její pomocí sestoupíme do hluboké meditace. Podporuje a chrání všechny ty, jež se snaží a touží dosáhnout pravdy, která vede k osvícení lidstva. Ať už je to věda nebo náboženství, náboženství, umění, léčení…
Mistr Hilarión je ochráncem všech nespravedlivě obviněných i těch, kteří těžko uvěří v duchovní život.

6. Rubínový paprsek - nezištná láska a mír - Mistrině Nada
Vlastnosti: úplné odevzdání, nezištná spolupráce, láska, mír, léčení. Do sídla rubínového paprsku přicházejí všechny prosby a modlitby lidí Země.
K Lady Nade se obrátíme s prosbou o pomoc, když máme problém láskyplně přijmout sebe sama, své tělo, druhé lidi. Léčí zranění a nedostatek lásky v oblasti sexuality. Pomáhá pochopit co potřebujeme k tomu, aby jsme se cítili dobře a měli radost ze života. Otvírá naše vnímání krásy a prožitku.

7. Fialový paprsek - svoboda - Mistr Saint Germain
Energie fialového paprsku a mistr Saint Germain pomáhají očistit všechnu špatně užitou životní sílu, vztahy z minulosti, transformovat je a tak vytvořit předpoklady k novému způsobu života. Užívání fialového paprsku nám pomáhá k dosažení svobody ducha, svobody citů, svobody fyzickéjo těla, k očistě a proměně nižších těl člověka, duše a světa kolem mistra Saint Germaina nebo též archanděla Ezekiela můžeme také požádat o očištění všech těl člověka, místa, prostoru nebo situace
Fialový paprsek pomáhá rozpouštět lidskou zatvrzelost, která nechce odpouštět. Je to právě lidská zatvrzelost, zloba a neschopnost odpouštět jež jsou původem všech našich nedostatků a těžkostí. Když zaměníme tyto city za vděčnost, dobrotu a lásku, všechno co je dobré k nám začne býti silně přitahováno.

Shambhala, jako duchovní centrum Země, nabízí nám, svým žákům a lidem hledajícím cesty a možnosti vzestupu našeho vlastního i kolektivního lidského vědomí, možnost individuálního rozvoje. Navázáním kontaktu s prvotním naladěním na sféry Shambhaly máme otevřen vědomý přistup nejen do této říše, ale též i k jejím "obyvatelů" a tím i k dalším individuálním možnostem vyšších naladění.

 

 

                                                    

 

 

 

TOPlist