Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Automatické písmo-REIKI-Výklad mariášových karet

 
 
 
                    
 
 

                                                                                

                                                                   

REIKI       

 

 

 

působení na klienta prostřednictvím terapeutových dlaní zasahuje nejen jeho fyzickou, ale zároveň i   psychickou a duševní rovinu                                

 

Reiki energie se aplikuje přikládáním rukou na místa na lidském těle, kudy probíhají energetické dráhy. Dráhy se pročišťují a energie putuje na všechna potřebná místa. Stimuluje obranyschopnost organismu, orgány obnovují svůj výkon. Z organismu se uvolňuje napětí. Reiki pomáhá druhým lidem navracet nabouranou rovnováhu. Tělo odpočívá, dobíjí si baterky a mysl se uvolňuje.

 

 

 

Jak Reiki působí:

 

  •   odstraňuje toxické látky z těla
  •   odstraňuje zablokovanou energii
  •   vede k hlubokému uvolnění na mnoha úrovních
  •   harmonizuje po stránce fyzické i psychické
  •  přivádí do těla léčivou sílu zvyšuje vibrace a tím přispívá ke zvýšení a zkvalitnění životodárné energie
  •   posiluje a vyvolává ozdravné procesy

     

 
                                                                                        
                              

 

 

 

Terapie Reiki zkušeným praktikem pomáhá při uzdravení, harmonizaci i udržení optimálního zdravotního stavu, zlepšuje také i účinnost jiných druhů terapie.
Terapii Reiki může cítit klient jako teplé záření ale i mrazivé mravenčení, které protéká fyzickým tělem i kolem něj. Reiki sjednocuje celou osobu - tělo, emoce, ducha - vytváří mnoho prospěšných efektů včetně relaxace, pocitů harmonie, klidu.

Energie Reiki svými vyššími vibracemi, než má běžně energetické pole člověka, pomáhá i k rozvoji tzv. mimosmyslového vnímání, zvyšuje intuici.

Energie reiki aktivuje přirozenou tělesnou schopnost léčit sebe sama. Měla by nám pomoci pochopit, že jsou to naše myšlenky, pocity, které určují náš zdravotní stav, náš život, naše okolí. Energie Reiki jde do hlubších úrovní osoby, kde má každá nemoc původ.  

Pravidelné používání energie Reiki pomáhá rozpouštět blokované energie, očišťuje tělo, mysl i emoce od toxinů a snaží se vytvořit stav rovnováhy. Energie Reiki podporuje přirozenou schopnost buněk lidského těla obnovovat se k dokonalosti - tudíž tato metoda urychluje a povznáší všechny postupy klasické i alternativní medicíny.

Posiluje v nás i schopnost brát zodpovědnost za své zdraví, svůj život a pomáhá nám udělat nutné změny v postoji i životnímu stylu potřebnému ke šťastnějšímu, plno-hodnotnějšímu a zdravějšímu životu.   Samozřejmě všechny tyto procesy působí současně a neustále.

Při odstranění toxických látek z těla se organismus začne uzdravovat a pomáhat si sám. Hlubokým uvolněním se odstraňují bloky jak na tělesné tak i na psychické úrovni. Uvolnění pak vede k normalizaci toku životní energie a k následným ozdravným procesům.  

Spoustu věcí v životě jsme schopni dát do souvislosti, dokonce některé jevy považujeme za naprostou samozřejmost‚ jen se nesmí dotýkat nás samotných...  

Duchovní příčiny našich onemocnění by měly být brány právě s takovou samozřejmostí jako že voda teče z kopce. Ve skutečnosti však uvažujeme naprosto opačně. Málokdo si dokáže přiznat, že problémy jsou jen a jen jeho. Je přeci jednodušší odsoudit druhého a ukázat "to on !" Stále hledáme viníky kolem sebe a přitom by stačilo tak málo, jen na chvíli se zastavit a zvážit zda cesta kterou jdeme je opravdu ta správná a zda nechybujeme.  

Udělejte pro sebe něco: zamyslete se nad svým životem, svým myšlením a chováním. Ten z vás, který dojde k přesvědčení, že je se svým způsobem života spokojen, nic nežádá a ani nic neočekává, ten, kterého zdobí stálý úsměv, jen ten je zdráv.

A teď otočte hlavy, podívejte se kolem sebe a vězte, že tento pohled je zrcadlem vašeho života. Myslím, že se shodneme že je na čem pracovat...  

 

 

 

                                     

                                                                              

                                                                                                                                                       

 

Projevení nemocí je signál, výzva k přehodnocení dosavadních postojů, způsobů myšlení a cítění, ke změně vnímání dějů okolního světa. Nemoc si vnutí pozornost, když jemnějších pohnutek duchovního vedení nebylo dbáno. Nemoc člověka nabádá k nápravě, obnovuje harmonii, vyjevuje skryté, stává se spravedlností.

 

Terapeut Reiki energie není léčitel, je pouze prostředníkem,kterým energie prochází.

         Terapie Reiki nenahrazuje ošetření, vyšetření a léčbu lékařem!...pouze ji doplňuje

 

 

 

                                                         

                                                         

 

 

Mantra myšlenek ve vztahu k čakrám a našemu osudu

Myšlenka - letící neuchopitelné nic, jako mávnutí křídel mouchy, a je pryč. A v ní vibrující síla tvořící a ničící energie, můžeme si vybrat. Žijeme každý se svými návyky myšlenek a opakujících se slov - s mantrami, které tvoří naši budoucnost . Zní to trochu pohádkově. Pokusme se udělat si malou inventuru do našeho stereotypního myšlení, které je bohužel často negativní. Patří sem naše obavy, pochybnosti, nedůvěra, podezřívání, sklony ke katastrofickým scénářům. Ani to mnohdy nepostřehneme, co vše nám myslí probíhá.

 

Každá naše myšlenka nebo pocit týkající se druhého člověka se stává formou energie, která jej na určité úrovni ovlivňuje. Co dáváme, dostáváme. Vysílané se nám vrací zpět. Každopádně máme možnost volby, možnost působit positivně nebo negativně na svůj vlastní život a na svět kolem nás. Je důležité, jak teď, v tomto okamžiku, chceme myslet, co chceme říkat a čemu chceme věřit. Je důležité naše rozhodnutí. A tím vytváříme zkušenosti zítřka, příštího měsíce a roku.

 

                                                                         V co věříš, to se ti stane.

 

Svět kolem nás je naším zrcadlem. Posilujeme v něm to, čím se v mysli právě zabýváme. Říká se, že slova úst jsou myšlenkami srdce. Volme proto slova vědomě, pravdivě, odpovědně. Spojujme harmonicky a s Láskou naše srdce a jazyk.

Mantry - opakované modlitby jsou známé a používané obdobně v každém náboženství. Často se v nich objevuje jméno Boha, kterého uctíváme a prosíme. Známe i jiné mantry dnešního času jako stres a deprese, existuje spousta obvyklých slov, které často užíváme k vlastnímu neprospěchu. Naše hmotné tělo a jeho zdraví souvisí s harmonickou funkcí energetických center - čaker.

       

 

Čakry - jsou jako velké mlýny života, které nabírají a zásobují naše tělo pozitivní životodárnou energíí. Máme jich mnoho, nejčastěji se hovoří o sedmi hlavních. Proudí-li energie nepřerušeně všemi čakrami a nádími - rozvodnými trubkami, jsou naše vnitřní orgány harmonicky vitalizovány. Z řeči vlastního těla můžeme sami rozpoznat, která jeho oblast je energeticky nevyvážená. Řeknou nám to naše bolavá nateklá místa, napjaté nebo ochablé svaly, pokřivené úseky páteře, snížená funkčnost orgánů. Pokusme se přiřadit tato místa k nejbližší vyskytující se čakře z řady sedmi hlavních a přinese nám to informaci o energetickém stavu dané oblasti. Například dobrým ukazatelem stavu krční čakry je náš hlas, schopnost vyjadřovat se. Neschopnost a nechuť ke komunikaci může způsobit zablokovaná energie v krční čakře.

Ať se nám to zdá neuvěřitelné, svými emocemi a mantrami každodenních, často opakujících se slov, ovlivňujeme proudění energie v těle. Negativní vzorce myšlenek nás spoutávají, vibrace emocí strachu, smutku, žárlivosti a zloby blokují rozvod energie, a ta může být v čakrách zadržována. Dlouho přetrvávající napětí v těle, hlavně v podobě strachu, se ukládá jako tlející bažina, až se následně s energetickou blokádou projeví onemocnění. Extrémní emoce a problémy naší osobnosti jsou příčinou a zároveň důsledkem naší energetické nerovnováhy. Všeobecné napětí a ztuhlost nám jasně naznačuje, jak nízkou hladinu energie máme. Je mnoho vlivů, které ovlivňují člověka a jeho zdraví. Známe také opačný a přirozený stav našeho těla - vyrovnanost, radostnou chuť do života, pružnost a vědomí energie v těle, kde čakry jsou otevřené, harmonicky pracují . Odpovězte si dnes: Jak se uvnitř sebe cítím? Kde jsou má silná a kde slabá místa?

Abychom mohli lépe poznat a pochopit vztahy myšlení k čakrám, pokusím se některé vzorce myšlení zachytit.


1. čakra. Jmenuje se Muladhara a sídlí v rozkroku. Spojuje nás se zemí, dává nám pevnou půdu pod nohama, jistotu. Díky ní můžeme přežít, tvořit a budovat ve světě. Je zásobárnou energie, je základním kamenem pro vyšší čakry. Strach je základní příčinou k rozvoji nemoci. U první čakry je to strach týkající se materiálního bezpečí, např. strach z neschopnosti zajistit vše potřebné pro sebe a svou rodinu, pocit, že vnější svět je příšerné místo, kde se nedokážeme ubránit, přemíra zranitelnosti, nejistota, že nikam nepatříme, pocit osamocenosti a neexistující podpory vůči nám, strach z neschopnosti uskutečnit své cíle. Čím více si uvědomujeme rozpor, který nám tyto myšlenkové pochody způsobují, tím silnější je únik energie z této čakry. V důsledku vzorců těchto strachů mohou vzniknout tyto poruchy: poruchy imunity, deprese, potíže s konečníkem, tvoření křečových žil, ischias, chronické bolesti spodní části zad, potíže s chodidly.

 2. čakra se jmenuje Svadhisthana a sídlí nad pohlavními orgány blízko křížové kosti. Je centrem našich vztahů k jednotlivcům, hlavně k opačnému pohlaví v oblasti sexu.Také zde sídlí síla našich vztahů k moci a k penězům. Tato čakra obsahuje tvořivé rodící síly. U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které nesou v sobě tvořící impuls nového života. U ženy jsou to místa, kde oplodněn nový život povstává a roste chráněn v novou bytost.

Tato čakra pomáhá uvolnit a odplavit pocity, díky vyměšující a detoxikační činnosti ledvin a močového měchýře a tak pročišťovat a nově prožívat vztahy. Rozvoj 2. čakry ovlivňují tyto vzorce strachu a nejistoty: Pocity obviňování, odporu a viny, týkající se naší vlastní sexuality a sex. preferencí. Pocity nepřiměřené sexuality, nebo nechuti k sex. aktivitě, nelibost a napětí ze sex. autority našeho partnera nebo obecně opačného pohlaví. Nedůvěřivost, podezřívavost. Pocit viny ze způsobu, jak jsme se stali rodičem svého dítěte. Strach z narození dítěte. Pocit zrady a citová zklamání. Strach z existence pomluv za zády. Potlačování vlastní smyslnosti a sexuality vlivem výchovy z dětství, která vede až k sexuální chladnosti. Nedostatek sebeúcty a nízké sebehodnocení. Energii z této čakry ztrácíme snahou ovládat někoho druhého. Je jedno, týká-li se to peněz nebo sexu. Pocity nelibosti, že nás ovládá finančně někdo druhý, nebo že námi manipuluje, že jsme oběti okolností, jako je rasa nebo pohlaví. Jindy z velké osobní nejistoty a strachu sami manipulujeme ostatními, abychom si zajistili kontrolu nad naším životem. Podílením se na jakékoliv nepoctivosti v našich mezilidských, sexuálních a finančních vztazích a výše uvedené vzorce strachu a nejistoty, působící na rozvoj 2. čakry mohou zapříčinit tyto zdravotní potíže: pánevní bolesti, potíže s moč. měchýřem a moč. cestami, onemocnění ledvin, všechny pohlavní problémy, neplodnost, vaginální infekce, cysty na vaječnících, záněty dělohy, nádorová onemocnění, u mužů se impotence a potíže s prostatou spojují se ztrátou pocitu finanční či jiné autority. Nezapomeňme, že řeka života proudí při tvoření také naším tělem. Sexuální spojení se může stát posvátným prožitkem vyšší jednoty.

 3. čakra se nazývá Manipura a sídlí v oblasti nad pupkem. Nazývá se také lotosem solárního plexu, žaludku, jater, sleziny, slinivky břišní. Tato čakra je sluncem, sídlem naší osobnosti, naší síly. Řídí vztah k nám samotným, umožňuje nám žít v souhlasu se sebou, přivádí nás do styku s naší intuicí, kterou potřebujeme k přežití. Rozvoj vztahu k sobě zahrnuje také vytváření osobních hranic, které pomáhají budovat sebeúctu. Naše osobní hranice nám dovolují dosahovat životní cíle, aniž bychom byli nuceni manipulovat ostatními v boji o moc. Nedostatek naší osobní síly nám může přinést mnoho nejistot a vnitřních krizí, od neschopnosti věřit druhým k neschopnosti věřit sobě. Může to vést až ke ztrátě schopnosti jakkoli reagovat na své emoční potřeby. Vzorce zlosti a strachu, které oslabují 3. čakru: Zlost a frustrace, která pramení z neschopnosti osvobodit se z pocitu, že jsme trvale ovládáni očekáváním druhých. Strach z neúspěchu. Zlost z pocitu, že jsme opomíjeni nebo přehlíženi. To je častý jev u lidí, kteří trvale dávají druhým, protože mají strach, že nebudou milováni a zároveň si stále odepírají své vlastní potřeby. Strach z kritiky, strach z převzetí zodpovědnosti za sebe, své potřeby a závazky, za svou finanční situaci a své názory, postoje a chování. Nelibost nad tím, musíme-li převzít zodpovědnost za svého nezodpovědného a nespolehlivého partnera a setrvávat v neudržitelné situaci, kterou neřešíme. Strach, který pramení z přesvědčení, že nejsme schopni v životě učinit jakékoliv zásadní rozhodnutí. Neukojitelná a neovládaná žádostivost. Hněv k nám samotným dokáže velmi uškodit. Uzamyká nás do starých vzorců chování. Napětí s ním spojené se dá uvolnit positivním způsobem. Zkuste si sami odpovědět.

 4. čakra se nazývá Anaháta a je čakrou srdce. Představme si ji jako nejhlavnější elektrárnu. Spojuje současně tři spodní emoční čakry s horními třemi duchovními. Její funkce dává schopnost soucítit, vyciťovat a naladit se na jiné bytosti, vnímat krásu a harmonii přírody a umění a měnit to do pocitů. Její hlavní úloha je sjednocovat skrze lásku, vroucí a ničím nepodmíněnou. Pokud se nám podařilo prostřednictvím spodních čaker poznat, že všechny naše životní zkušenosti, přání a touhy, mají mít hlubší smysl, pochopíme svá přání dosáhnout sjednocení a z toho vycházející úkol 4.čakry. Ve spojení se třemi vyššími čakrami nás vede k probuzení vyššího etického cítění, k poznání Boží přítomnosti v celém stvoření. Bezvýhradná láska, milosrdenství, soucit a odpuštění nejen k ostatním, ale i k sobě samému, jsou důkazem čistého srdce. A umět odpouštět je první podmínkou. Jestliže se držíme negativních vzpomínek a citových zranění a pokud k tomu nejsme schopni také ukončit staré nefungující vztahy, ztrácíme touto uměle živenou minulostí energii čtvrté čakry. Nízká hladina energie v zablokované 4. čakře naznačuje uzavřenost, bezcitnost, umíněnost a neschopnost sdílení se s druhými. Příliš vysoká hladina může naznačit, že jsme převelice milující, sloužící až do stavu vyčerpanosti ke své vlastní újmě.

Vliv na funkci 4. čakry mají tyto vzorce strachu a chování: Strach, že nejsme milováni nebo víra v to, že si nezasloužíme, abychom byli milováni. Nelibost, která se rozvíjí v závist, když se jiným dostává více lásky, než nám samotným. Rozvíjení pocitů viny, nepřátelství nebo kritiky jako náhrady za lásku. Strach dát najevo své city nebo podělit se o ně s někým. Udržování starých křivd a neustálé přehrávání si starých scén, kdy vám bylo ubližováno. Pocit hořkosti, věříme-li, že nemůžeme odpustit, nebo to přímo odmítneme. Zavrtávání se do prožívání příliš veliké samoty. Pocit viny, jsme-li přítomni u zavržení někoho nám blízkého, nebo když citově někoho zanedbáme. Strach z dalšího nového odmítnutí našeho života, zjednodušeně nenávist a zášť. Obnovování a udržování žalu, vycházejícího z tzv. "zlomeného srdce". Dělání něčeho nebo setrvávání s někým, kdy cítíme, že naše srdce "není s námi", není šťastné. Všechna tato psychická traumata a strádání vytvářejí emoční přetížení a následné bloky, které energeticky vyvolávají v těle napětí a bolest. Nemoci se v této oblasti často budou dotýkat přímo srdce. Mohou se objevit srdeční záchvaty, angina pectoris, hypertrofie a výhřez srdeční chlopně a jiné. Dále se mohou vyskytnout nemoci plic, astma, alergie, záněty průdušek, poruchy krevního oběhu, potíže s prsy a onemocnění v horní části zad.

Každý člověk, kterého potkáváme, nám pomáhá. Nastavuje nám zrcadlo, kde můžeme uvidět sami sebe. V tomto okamžiku pohledu se chováme často jako pes, který štěká na odraz v zrcadle v domnění, že jde o cizího psa. To, co nacházíme v sobě, můžeme vidět v druhých. Když si pro nějaký nedostatek stěžujeme na někoho, ve skutečnosti si stěžujeme na sebe. Kolik lásky máme ve svém srdci, tolik lásky je ve světě. Bez ní bychom nepřežili. Láska je Bůh. Existuje-li láska bez podmínek, nezatracujíc nepřátele, je láskou pokornou a vznešenou. V ní najdeme pravý smysl života. Čím více lásky dáváme, tím víc lásky je v nás a o to víc lásky dostáváme. Bylo vy vhodné na začátek vytvářet při každodenním rituálu kouknutí se ráno do zrcadla opravdovou lásku k sobě samému a úctu k životu. Budeme-li mít v pořádku čakru srdce, budou také ostatní čakry v harmonii.

 5. čakra se nazývá Višuddhi a je to krční lotos komunikačního centra. Nachází se zde centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace, ale také naslouchání skrytým hlasům svého nitra. Díky ní dokážeme aktivně vyjádřit všechno, co uvnitř prožíváme, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, smích i pláč. Pátá čakra spojuje jako most naše srdce a mysl, naši čtvrtou a šestou čakru. Její slabost omezuje komunikaci mezi srdcem a myslí. Můžeme koktat až se zajíkat v neschopnosti projevit se. Ztrácíme sílu vyjádřit své vlastní potřeby a touhy, stejně tak schopnost stát se pány svého vlastního života a učinit odpovědné rozhodnutí. Čím více jsme upřímní sami k sobě, tím lépe otevřeně, přímočaře a tvořivě dokážeme jednat s ostatními. Také umět správně mlčet je důkazem umění naslouchat druhým otevřeným srdcem s vnitřním porozuměním. S harmonií páté čakry si tvoříme neotřesitelnou důvěru v naše osobní vyšší vedení, které nám pomáhá kráčet s důvěrou životem. I v těžkostech života zůstáváme sami sobě věrní a umíme říci ne, když nás chtějí přespříliš ovlivňovat a násilně předělávat druzí. Pro svou vnitřní nezávislost a svobodný projev si chráníme svou víru, nezávislost a směr naší životní poutě. Nevědomé pocity maskovaného strachu a viny nám brání vidět svět takový jaký skutečně je a plně svobodně se v něm vyjádřit.

Najděme si pár vzorců našich myšlenek a pocitů, které budou vězením pro naši krční čakru: Strach z posuzování a kritiky našeho osobního vyjadřování a našich vědomostí. Strach z vyjádření našich vlastních názorů a pocitů. Neschopnost vyjádřit smutek, žal a bolest, neschopnost plakat. Strach ze sebeprosazení i když jsme podváděni a očerňováni. Strach a nedůvěra v naši volbu a následné odmítnutí odpovědnosti za své jednání. Nepoctivost, lhaní a zakrývání svých pocitů pro neviditelnost našich předchozích činů. Neschopnost říci sobě: "Omlouvám se.""Miluji tě.""Odpouštím Ti". A z toho plynoucí zlost a lítost nad sebou. Zklamání a výčitky z toho, když nedokážeme mluvit sami za sebe, máme-li příležitost. Lítost nad tím, že vůbec nejsme schopni zvolit změnu. Neschopnost rozvíjet svou vůli tak, že necháme o sobě rozhodovat jiné a spoléháme na to. Zneužívání energie páté čakry klevetěním a pomluvami, zveličováním a přikrášlováním skutečností. Manipulace s ostatními pro své vlastní zvýraznění a násilný projev s touhou prosadit se za každou cenu. V tomto momentu vzniká blok energie, my se více orientujeme na mínění druhých, nevíme co skutečně chceme. Ztrácíme přístup k poselství své duše a zároveň také důvěru ve své intuitivní síly. Tuhneme ve svém vytvořeném rámci života, kde za jedinou realitu považujeme vnější svět. Naše tělo může trápit chrapot, chronické bolesti hrdla a dutiny ústní, angíny, laringitidy, potíže s dásněmi, záněty a vředy dutiny ústní, zubní potíže, vykloubení čelistního kloubu, poruchy štítné žlázy, potíže v oblasti krku a šíje, zátylku, ramen a paží, také horní část plic a kašel. S disharmonií v krční oblasti souvisí různé podoby závislostí na alkoholu, cigaretách, cukru a jídle, drogách. Opět je to neschopnost ovládat svou vlastní sílu vůle a vypořádat se s omezeními nebo strachy, které jsou přítomné v našem životě.

Nejhlubší poznání nám bude umožněno tehdy, budeme-li otevření jako nekonečný prostor širého nebe, jehož světlemodrá barva je barvou krční čakry a když dokážeme naslouchat uvnitř sebe i vně. Tehdy dokážeme přijímat pravdivě inspiraci a vyvstane před námi zřetelněji náš vlastní životní úkol. Vstoupíme do vnitřního světa a do světa vibračních úrovní energie, který je právě tak skutečný jako vnější fyzický svět. Nasloucháním budeme schopni přijímat, realizovat a předávat informace z těchto krajin, což velmi může obohatit naše sebevyjádření. Vyjadřujme v každém setkání s lidmi porozumění, lásku a moudrost. Konejme takové skutky, které nám prospívají a přinášejí radost. Každý den začíná volbou.

 6. čakra se nazývá Adžňa a je místem "třetího oka", oka moudrosti uprostřed čela nad kořenem nosu. Je to centrum intelektu, paměti, vůle a všech uvědomovacích procesů. Sídlí zde vyšší duchovní síly, nadsmyslové vnímání, intuice. Je-li šestá čakra více otevřená, člověk překonává hranice svého racionálního rozumu. Otevírá se mu mimosmyslové vnímání a nalézání Božské podstaty ve světě. Může se stát, že v určitých úrovních objevíme u sebe začínající schopnost jasnovidění a jasnocítění. Vnitřní vidění a intuice nám otevírá cestu ke všem jemnějším rovinám bytí.

Chybou je, že většina našich myšlenek je ovládána zafixovanými reakcemi emocí a programujeme je našimi a cizími soudy a předsudky. A tak se stáváme sluhou našich emocemi nabitých myšlenek, které nás ovládají a tvoří budoucnost. Díky uzavření se iracionálnímu a nepochopitelnému, jsou osobní vhledy a zázraky pro nás nedostupné. Energii šesté čakry lze ovlivnit těmito příklady strachů: Strach z pohledu do svého nitra a ze sebezkoumání. Strach ze svých vlastních intuitivních dovedností a blok na vše, co se odehrává uvnitř. Úzkost z pocitu, že se neznáme. Odmítnutí učit se z vlastních životních zkušeností a obviňování druhých za své stále se opakující bolestné situace. Strach být otevřený nápadům a myšlenkám druhých lidí. Žárlivost na tvořivé schopnosti někoho jiného. Pocit nespokojenosti z víry, že jsme rozumově omezení a neschopní. Zneužití síly svého intelektu na lidech za účelem demonstrování vlastní moci a obohacení. Vědomé účastnění se na čemkoliv, co škodí životu. Návyk odmítat pravdu, což vede k neschopnosti rozeznat jasně svou vlastní realitu. V případě neuzemnění první čakry můžeme ve třetím oku zažívat sice pohledy dojemnějších rovin, ale nejsme schopni rozeznat vnímané informace od vlastních představ, fantazií a zmatených emocí. Naše subjektivní představy jsou tak dominantní, že je můžeme považovat za opravdovou skutečnost a ztratíme vztah k realitě. Potíže vzniklé z důvodů bloků v šesté čakře mohou být nádory mozku, krvácení do mozku, slepota, hluchota, migrénové a tlakové bolesti hlavy, nervová zhroucení, poruchy učení a paměti, deprese, potíže v obličejové části, v dutinách, schizofrenie, poruchy v centrálním nervovém systému. Naše myšlenky jsou jen myšlenkami a lze je změnit, positivně přetvořit. Vytvářejte si z láskyplných myšlenek svůj osobní oceán života. Kapičku po kapičce. Budete se v něm cítit velmi příjemně a šťastně.

 7. čakra se nazývá Sahasrára, korunní lotos s tisíci okvětními lístky.

Je sídlem nejčistšího kosmického vědomí a obsahuje vlastnosti a sílu všech nižších čaker. V tomto místě se realizuje stav Samádhi, manifestace Božského, sjednocení s Kosmem, místo ztotožnění se s Bohem. Jsou to tak vznešené stavy a hluboké zažívání podstaty v neohraničenosti našeho vlastního vědomí, že je nemožné obsáhnout to do slov. Zmíním se jen o nutnosti pro zdraví člověka a jeho duchovní vývoj hledat své duchovní pravdy, modlit se, pokládat si ty nejhlubší otázky a vědomě mít nějaký svůj osobní druh denního kontaktu s Božským zdrojem.

Opak nám přinese krizi z žití bezvýznamného života, neschopnost věřit v přirozené, podporující procesy života, nedostatek odvahy k nalézání vyšších ideálů, neochotu růst a měnit se. Dlouhodobě budeme vystaveni energii negativních postojů, které zabraňují člověku provést změnu. Nebudeme moci dojít za hranici svých vlastních potřeb ve strachu ze sebepoznání. Neprobudíme naše vnitřní hodnoty, spiritualitu, nesobeckost, etiku a víru. Budeme před sebou utíkat do aktivity až ztratíme smysl a cíl. Nepromarněme svou šanci. Život je nejcennější dar. Naše budoucnost se odvíjí od našich návyků a myšlenek. A poznání je nadosah.

(převzatý článek,zdroj:http://www.jogin.cz)

                                                               
 

 

                               

 

 

 

  Čakry a zákon přitažlivosti

 

 

Skutečné Božské vedení nikdy nesoudí a neobviňuje ani nehodnotí, jestli má někdo pravdu nebo ne, jestli je dobrý nebo špatný. Andělé tedy vždy hledají takové řešení, které vyhoví oběma stranám konfliktu. Někdy vás ale také mohou vyvést ze stávajících vztahů nebo vám pomohou ukončit přátelství, jejichž účel byl již naplněn.

     Představa o ukončení nějakého vztahu často může působit hrozivě na kohokoliv. Ovšem v těch, kteří se vydali po duchovní cestě, může tento proces vyvolat pocity viny. „Mám přeci lidem pomáhat a milovat je,“ říkáte si možná. „Opouštím snad svou kamarádku, když jsem se rozhodla trávit s ní méně času?“

Skutečně se můžete rozhodnout trávit méně času se svými starými přáteli a věnovat ho více novým lidem přicházejícím do vašeho života. To ještě neznamená, že byste někoho soudili, kritizovali nebo opouštěli. Nejste díky tomu větší snobové ani se nestraníte ostatních. Jen jste se rozhodli jednat podle zásad duchovního zákona přitažlivosti.

Přitahují nás lidé, jejichž postoje odrážejí ty naše. Přátelství je totiž tvořeno společnými zájmy. A s tím, jak se mění váš životní styl, přirozeně se poohlížíte po lidech, s nimiž máte cosi společného. Na ještě hlubší, metafyzické rovině jde o to, že vaše duševní postoje ovlivňují energetická centra ve vašem těle, jež se nazývají čakry. Každá z čaker odpovídá jiné oblasti života. To, o jakých životních otázkách přemýšlíme nejvíc určuje, které čakry jsou stimulovány. Podobně jako kdybychom měli radar, přitahujeme a sami jsme přitahováni lidmi s podobnými postoji.

Andělé vysvětlují, že čakry vysílají energetické vlny, jež se odrážejí nazpět podobně, jako je tomu u sonaru. Potkáme-li někoho s podobným energetickým vzorcem, budeme se díky odrazu energie jeho čaker cítit dobře. Takoví lidé nás přitahují a příjemně překvapují stejnými zájmy.

Když tedy například většinu času přemýšlíte o penězích a vlastním zabezpečení, ovlivní to vaši první čakru. Nazývá se kořenová čakra a naleznete ji dole, u kořene páteře. Jako magnet budete do svého okruhu přátel přitahovat lidi, kteří si také dělají starosti s financemi a majetkovým zajištěním.

Druhá čakra se nazývá sakrální a je spojená s otázkami těla. Nachází se na půli cesty mezi pupkem a kostrčí. Lidé s fyzickými problémy, lidé posedlí svou váhou, tělesnými potřebami, zdravím nebo lidé se závislostí mívají nevyrovnanou sakrální čakru a přitahují sobě podobné partnery.

Třetí čakru, neboli solar plexus, ovlivňuje strach z moci nebo naopak posedlost nadvládou. Tato čakra má své místo uprostřed našeho těla poblíž pasu za pupkem. Pokud se často zabýváme otázkami moci, přitahujeme lidi s podobným smýšlením.Tyto tři nižší čakry mají spojitost s pozemskými záležitostmi.

Čtvrtá, neboli srdeční čakra, je první ze skupiny čaker souvisejících s otázkami odkazujícími nás do vyšších sfér. Není náhodou, že duchovně zaměřené čakry se nacházejí v horních partiích těla. Srdeční čakra, která sídlí v hrudi, je spojená s láskou. Ti, kdo řeší srdeční záležitosti, jako je odpuštění, soucit a milostné vztahy, bývají označováni za lidi se zlatým srdcem. Ti mají tendenci přitahovat do svých životů další laskavé lidi.

Pátá čakra, jež má své místo poblíž ohryzku a je nazývána krční čarou, nás odkazuje na tvořivost a komunikaci. Ti, kdo se zabývají uměním nebo výukou, zejména pak v oblasti duchovna, uplatňují energii vycházející právě z krční čakry. Tuto čakru stimuluje především důraz na poctivý život, kdy usilujete o to, aby všechny vaše slova a činy byly v souladu s vaším vnitřním přesvědčením. Tím k sobě přivábíte podobně naladěné duše.

Třetí oko je šestou čarou, zaměřenou na duchovní zrak a vize. Pokud už máte zkušenosti s vizualizací a meditací nebo jste přirozeně jasnozřiví, máte tuto čakru otevřenou. Budete do svého života přitahovat lidi s podobnými duchovními zájmy a schopnostmi.

Ušní čakry, které naleznete přímo nad obočím nalevo a napravo od něj, souvisejí se schopností naslouchat hlasu Ducha. Ti , kdo tiše meditují a dokáží zachytit vzkazy z nebe, otevřeli své ušní čakry a přitahují k sobě další naslouchače.

Uvnitř na samém vršku hlavy je korunní čakra, jež se aktivuje, kdykoli si člověk uvědomí, že jsme jedno s Bohem i všemi ostatními. Takto zaměřený jedinec přirozeně přitahuje podobně smýšlející duše sdílející stejnou duchovní cestu.

Řekněme tedy, že v minulosti se většina vašich myšlenek točila kolem pozemských záležitostí, jako jsou finanční starosti nebo sexuální touhy. Okruh vašich přátel sdílel podobná přesvědčení. Poté jste ovšem prožili duchovní procitnutí, jež vás přinutilo číst a meditovat o Božských otázkách. Tím se primární energie vašich čaker posunula. Namísto toho, abyste tedy jednali pod vlivem své první (s penězi související) nebo druhé (se sexem související) čakry, bude váš život ovlivňován čarou čtvrtou (spojenou s láskou) nebo pátou (spojenou s pravdou).

Jakmile dojde k tomuto posunu, zcela přirozeně ztratíte zájem o lidi, kteří žijí pod vlivem té čakry, která dříve ovlivňovala i vás. Začnete toužit po lidech sdílejících vaše nové přesvědčení nebo je budete sami přitahovat. Podle zákona přitažlivosti – pokud si udržíte pozitivní přístup – přijdou do vašeho života noví, podobně smýšlející přátelé.

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

.

TOPlist