Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Automatické písmo-REIKI-Výklad mariášových karet


 
                     Mariášové karty
                                                                       
  
 
            
Mariášové karty, to je pomůcka okultní vědy, kterou má doma snad každý. Vypadají obyčejně, ale skrývají mnohá tajemství. Toužíte je rozluštit?

Vykládání z těchto karet není nic snadného, neboť napovídají pouze ve stručnosti, zahalené do oparu tajemství. Teprve důvtip a intuice vykládajícího může de facto „z ničeho" vytvořit předpověď. Uvádí se, že pokud se tazatel během míchání a snímání dostatečně soustředí na své otázky a problémy a význam jednotlivých karet si logicky pospojuje, úspěšnost výkladu se pohybuje okolo 90 %. Asi i proto patří vykládání z karet k nejoblíbenějším a nejstarším uměním.

  Jak dlouho výklad platí?

Pokud vás zajímá, za jak dlouho se jejich proroctví začne plnit, tak je to v časovém horizontu následujícího půl roku, ale i třeba tří let, výjimečně dokonce více. Dobu neovlivní nikdo. Mělo by se počkat, až se větší část předpovědi vyplní, a teprve potom další výklad provést.

 

První výklad má největší sílu a další pokusy jsou jen násilným zkreslováním informací.

 

Z mariášových a bridžových karet výklad řeší obecné události ve Vašem životě jako je práce, stěhování, svatba, narození dítěte, finanční situace, přátele a rodina a zdraví. Opět je tento velký výklad na období většinou od roka do tří let. Časové období se v kartách velice těžko určuje jelikož záleží na každém člověku kdy a za jakou dobu pochopí určité poznatky, které pochopit má a do té doby se mu život točí v časové smyčce a osud ho nepustí dále.. Mariášové a Bridžové karty ukazují především fakta nezaměřují se na pocity člověka a ostatních lidí a nebo tyto pocity jsou zde minimalizované.

 

  Přejte si červené!
Samotné karty na pohled působí jednoduše.

 

Srdcové (červené)

ukazují na pohodu, veselí, lásku, zdraví a hovoří o vztazích, pocitech a domovu. 

 

Kulové karty

značí práci, plány, nápady a změny a vypovídají o finančních stránkách včetně investic, podnikání, obchodu, ale i o studiu a celkově rozumové oblasti.

Karty pikové (zelené)

karty hovoří o štěstí a osudu. Jsou to události,které nám přicházejí do života,aby nám něco důležitého sdělili,poučily nás,skrze tuto barvu k nám mohou promlouvat i přátelé či náš osobní duchovní strážce.

 

 

Křížové karty (žaludy)

označují nepříjemné události, práci i lidi - zlost, závistivost, nepoctivost.

 

  Kolik kombinací umíš...
Kombinací a různých spojitostí mezi kartami je veliké množství. Naučit se je znamená lépe a hlouběji výkladu porozumět, protože základní významy karet nejsou nikterak podrobné.

 

Karta samostatná může mít jiný význam než když je ve dvojici nebo ve trojici s kartami dalšími. Při čtení karet se pak nečtou významy jednotlivých karet ale celých karetních spojení.

Když například stojí tři stejné karty vedle sebe, předjímá to změnu, jejíž velikost se odvozuje od hodnot těchto karet - čím vyšší, tím silnější životní „převraty".

 

U malých karet se často jedná o doplnění událostí,na které se ptáme,jejich energie není moc veliká. Platí tedy,že čím vyšší karta,tím větší energie. S tím souvisí to,že veškeré postavy-kluk,dáma,král-mají velkou energetickou moc a většinou znázorňují nějakou skutečnou osobu. U esa platí,že jeho energie je nejvyšší. Naopak třeba sedmička znázorňuje rovnováhu,strnulost,žádný pohyb událostí kupředu a trvání dané situace.

 

Velmi důležité jsou však vzájemné souvislosti jednotlivých karet a vlastní pocit z nich. Stává se,že úplně totožný sled karet u odlišných osob znázorňuje úplně jiný výklad.
Také odhad časové vzdálenosti je velmi složitý. Stejně jako u tarotových karet i zde platí,že čas je velmi relativní,je tady a teď a pro duchovní svět je nedůležitý. Je možné čas pouze odhadnout a některé události mohou být tak vzdálené,že se nám ve výkladu ani neznázorní. Je ovšem pravda,že sled událostí,které nám výklad dává,je uspořádán vždy chronologicky. Takže pokud se klient zeptá na to,co ho čeká,dostane vždy odpověď na to,co přijde do jeho života nejdříve. Pokud ovšem svou otázku specifikuje tak,že se ptá,kdy se daná jím očekávaná událost stane,je velmi těžké s určitostí říci,kdy to bude. Dá se určit,zda letos,za rok,v tomto měsíci,či týdnu,ale nelze dát přesnou odpověď.

 

Bez pokory k věcem nám nepochopitelným,ale tak dobrým,že mají snahu nám pomáhat a dávat odpovědi na naše tápání,vykládat karty nelze. Náš svět je úzce propojen se světem duchovním a my ho můžeme cítit,vnímat celou svou duší a dokázat s ním komunikovat. Ale nelze ho lidskou povýšeností chtít pochopit třeba ve snaze využít a podrobit si jej.

 

Proto každého,kdo můj výklad potřebuje, žádám, aby přistupoval s otevřeným srdcem.

 

 

                                   

                                      

                                       

                             

                         

                                         Kéž máte v životě dost štěstí, aby vám bylo dobře;
                                                      dost zkoušek, abyste se stali silnými;

                                                                 dost žalu, abyste zůstali lidmi;

                                                                          dost naděje, abyste se stali šťastnými.  

 

 

 

 

 

 

 

.

 

TOPlist